Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz JÍZD VOZIDLA

termín
jízda vozidla
term
vehicle journey – Transmodel
definice

<Transmodel> plánovaný pohyb vozidla veřejné dopravy v TYPU DNE od startovního bodu po koncový bod podle DIAGRAMU JÍZDY na určené TRASE

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI vozidlo odvysílá na každé zastávce hlášku, pro plánované zastávky v určitém času průjezdu; čas příjezdu a odjezdu mohou být samostatné časy. Datovaná jízda vozidla je případem jízdy vykonané ve specifickém kalendářním dnu.

definition

the planned movement of a public transport vehicle on a DAY TYPE from the start point to the end point of a JOURNEY PATTERN on a specified ROUTE

NOTE In SIRI, the VEHICLE makes a call at each stop, for timetabled stops at a specific PASSING TIME. There may be a separate Arrival Time and Departure Time. A DATED VEHICLE JOURNEY is an instance of a VEHICLE JOURNEY made on a specific Calendar day.