Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Interval mezi vozidly

termín
interval mezi vozidly
term
headway interval – SIRI
definice

<SIRI> interval pro služby založené na častosti

POZNÁMKA 1 k heslu Interval mezi vozidly může být podle jízdního řádu, stanovený rozpětím, odhadovaný nebo skutečný.

definition

for Frequency based services, the interval between vehicles may be TIMETABLED, AIMED, ESTIMATED or ACTUAL

standard (extrakt)
termín
interval mezi vozidly (MODEL časů jízdy vozidla)
term
headway interval (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

časový interval nebo doba určující interval mezi vozidly a charakterizující SKUPINU INTERVALOVÝCH JÍZD (např. každých 10 minut, každých 4-6 minut)

definition

a time interval or a duration defining a headway period and characterizing HEADWAY JOURNEY GROUP (e.g. every 10 min, every 4-6 min)

standard (extrakt)