Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Interface Versions

term
interface version
termín
verze rozhraní
definition

a release level assigned to a coherent set of software artefacts, such as an interface

NOTE In SIRI there are two version levels – the overall version level for the general services, and the version level for each individual SIRI functional service. The latter functional service level may be used as a single version identifier.

definice

volná vrstva přidělená ucelenému souboru programových artefaktů, jako je rozhraní

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI jsou dvě úrovně verzí: úroveň celkové verze pro všeobecné služby a úroveň verze pro každou individuální funkční službu SIRI. Individuální funkční služba může být použita jako identifikátor jedné verze.

standard (extrakt)