Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ITS application

term
ITS application
termín
aplikace ITS
definition

instantiation of an ITS service that involves an association of two or more complementary ITS-S application processes

NOTE 1 to entry: Fragments of an application may also reside in nodes that are not ITS stations.

definice

funkcionalita služby ITS, která zahrnuje spojení se dvěma nebo více doplňkovými aplikačními procesy stanice ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Části aplikace mohou být také v uzlech, které nejsou stanicemi ITS.

standard (extrakt)