Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ISP

termín
mezinárodně normalizovaný profil
term
International Standardised Profile (ISP)
definice

mezinárodně odsouhlasený a harmonizovaný dokument, který popisuje jeden nebo více profilů

definition

ISP internationally agreed-to, harmonized document which describes one or more profiles

standard (extrakt)