Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz GROUP OF LINKs

term
group of links (Generic Point & Link MODEL)
termín
skupina spojů (obecný MODEL bodů a spojů)
definition

a grouping of LINKs

NOTE E.g. one GROUP OF LINKs may be managed by a same AUTHORITY

definice

množina SPOJŮ; jedna SKUPINA SPOJŮ může být například řízena jedním SPRÁVNÍM ÚŘADEM

standard (extrakt)