Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz FLEXIBLE QUAY

term
flexible quay (Flexible Stop Place MODEL)
termín
flexibilní nástupiště (MODEL flexibilního zastávkového místa)
definition

a physical ZONE such as a section of a road where a flexible service is available on demand. The existence of the zone makes the services visible to journey planners looking for available services for an area

definice

fyzická ZÓNA, jako je úsek cesty, kde je povolena flexibilní obsluha na znamení; existence těchto zón umožňuje zobrazení této obsluhy v plánovačích cest, které vyhledávají dostupné služby v dané oblasti

standard (extrakt)