Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Ethernet

term
Ethernet
termín
Ethernet
definition

specific combination of physical and data link layer protocols as defined in IEEE 802.3 that allow multiple systems to gain access to a shared medium and communicate with one another

definice

specifická kombinace protokolů fyzické a datové vrstvy podle IEEE 802.3, která umožňuje více systémům získat přístup ke sdíleným médiím a navzájem komunikovat

standard (extrakt)