Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ENTRANCEs

term
entrance – IFOPT
termín
vstup
definition

an identified point of entry or exit for a PASSENGER to or from a STOP PLACE, ACCESS SPACE or POINT OF INTEREST

NOTE It may or may not have a physical manifestation such as a door, barrier, turnstile or other obstacle. The PASSENGER may be on foot, in a wheelchair, on a bicycle or on some other private mode of transport. The ENTRANCE may have a TRANSPORT MODE to indicate the permitted modes. A door may be marked for use for entry, exit or both.

definice

<IFOPT> cestujícím určený bod vchodu na zastávkové místo nebo východu ze zastávkového místa

POZNÁMKA 1 k heslu Může a nemusí mít fyzickou podobu, jako dveře, zátaras, turniket nebo další překážka.

POZNÁMKA 2 k heslu Cestující může jít pěšky, jet na vozíku nebo na kole nebo nějakém dalším soukromém druhu dopravy. Dveře mohou být označeny jako vstupní, výchozí nebo obojí.

standard (extrakt)
term
entrance (Site MODEL)
termín
vstup (MODEL stanoviště)
definition

a physical entrance or exit to/from a SITE

EXAMPLE A door, barrier, gate or other recognizable point of access.

definice

fyzický vstup nebo východ na/z STANOVIŠTĚ (například dveře, zátaras, brána nebo další rozpoznatelné přístupové body)

standard (extrakt)