Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz District

term
district
termín
kraj
definition

area regarded as a geographical unit, which is defined by the delivery of a specific public or private sector service

definice

oblast považovaná za geografickou jednotku, která je vymezena poskytováním specifických služeb veřejného a soukromého sektoru

standard (extrakt)