Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Digitální akustický hlásič

termín
digitální akustický hlásič
term
digital acoustic announcer (DAA)
definice

<Transmodel> součást AAS (systému akustického hlášení); hlásič, který slouží k hlášení názvů zastávek a sdělení, které jsou uloženy v jeho digitální paměti

POZNÁMKA 1 k heslu Digitální akustický hlásič převádí digitální data na analogový zvukový signál. Pokud jsou do digitálního akustického hlásiče integrovány funkce AAS, jsou součástí také zesilovače zvuku AAS.

definition

a part of an AAS; DAA is designed to announce the names of stops and messages which are stored in its digital memory; DAA converts the digital data into an analogue audio signal

NOTE Parts of AAS are also audio power amplifiers when the DAA is integrated with the functions of AAS.

standard (extrakt)