Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Control Centres

term
control centre – SIRI
termín
řídicí centrum
definition

an ORGANISATIONAL UNIT that manages a network or networks of vehicles and their attendant real-time systems, and corresponding specifically to a SIRI Service Participant

NOTE Each Control Centre has a uniquely identifier, (the Control Centre Code), which provides a scope (i.e. unique namespace) for all non-global data references, such as stop identifiers, vehicle identifiers, etc. Within a Control centre, references must be unique. VEHICLES and JOURNEYS within the span of control of a given Control Centre are Local; VEHICLES and JOURNEYS within the span of control of an external Control Centre are Foreign.

definice

<SIRI> ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA, která spravuje síť nebo sítě vozidel a jejich obslužných real-time systémů a odpovídá každému účastníkovi služby SIRI

POZNÁMKA 1 k heslu Odkaz uvnitř řídicího centra musí být jedinečný; vozidla a jízdy, které jsou v rozsahu řízení daného řídicího centra, jsou definovány jako místní; vozidla a jízdy, které nejsou v rozsahu řízení daným řídicím centrem, jsou definovány jako cizí.

POZNÁMKA 2 k heslu Každé řídicí centrum má jedinečný identifikátor (kód řídícího centra), který poskytuje rámec (tj. unikátní jmenný prostor) pro všechny neglobální datové odkazy, jako jsou zastávkové identifikátory, identifikátory vozidel atd.

standard (extrakt)
term
control centre (Transport Organisations MODEL)
termín
řídicí centrum (MODEL dopravních organizací)
definition

an ORGANISATION PART for an operational team who are responsible for issuing commands to control the services

definice

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA, která je odpovědná za vydávání příkazů pro řízení služby

standard (extrakt)