Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Connection-oriented transport profiles

term
connection-oriented transport profile
termín
přenosový profil s připojením
definition

service that allows one end-system to exchange a continuous stream of data with another end-system, the data of which is guaranteed to be delivered in the same order in which it was sent without any duplication

NOTE This service is typically achieved by first establishing a connection, then sending the data, and finally terminating the connection.

EXAMPLE TCP/IP.

definice

služba, která umožňuje jednomu koncovému systému vyměňovat nepřetržitý tok dat s jiným koncovým systémem; garantuje, že data budou přenesena ve stejném sledu, jako byla poslána bez výskytu jakékoliv duplicity

POZNÁMKA 1 k heslu Této služby se typicky dosáhne nejprve navázáním spojení, poté zasláním dat a nakonec ukončením spojení.

PŘÍKLAD TCP/IP.

standard (extrakt)