Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz CP

termín
hlavní bod
term
core point (CP)
definice

bod patřící k hlavní označené poloze

definition

CP point belonging to the location reference core

standard (extrakt)
termín
perioda výpočtu
term
calculation period (CP)
definice

doba, během níž je prováděn výpočet

definition

period over which the values are determined

standard (extrakt)