Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz CONTROL ACTION

term
control action – Transmodel
termín
řídicí akce
definition

an action resulting from a decision taken by the controller causing an amendment of the operation planned in the PRODUCTION PLAN

definice

<Transmodel> akce vyplývající z rozhodnutí vydaného řadičem, která způsobuje změnu činnosti plánované v provozním plánu

standard (extrakt)