Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz COMMON NAME

term
common name – IFOPT
termín
obecný název
definition

the canonical name given to a STOP PLACE, POINT OF INTEREST, or TOPOGRAPHICAL PLACE that will be used on displays and other media to identify a PLACE

definice

<IFOPT> kanonický název zastávkového místa, bodu zájmu nebo topografického místa, které bude zobrazováno na displejích a dalších médiích k identifikaci zastávky

standard (extrakt)