Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz BS

termín
služby nosiče
term
bearer services (BS)
standard (extrakt)
termín
základní norma
term
base standard (BS)
definice

schválená mezinárodní norma nebo doporučení ITU-T

definition

approved international standard or ITU-T Recommendation

standard (extrakt)
termín
základní norma
term
base standard (BS)
definice

schválená mezinárodní norma používaná jako základ aplikačního rozhraní nebo profil aplikačního rozhraní

definition

approved international standard used as the basis of an application interface or an application interface profile

standard (extrakt)