Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz BOD v POSLOUPNOSTI SPOJŮ

termín
bod v posloupnosti spojů (obecný MODEL posloupnosti bodů a spojů)
term
point in link sequence (Generic Point & Link Sequence MODEL)
definice

BOD v POSLOUPNOSTI SPOJŮ označující jeho pořadí v dané POSLOUPNOSTI SPOJŮ

definition

a POINT in a LINK SEQUENCE indicating its order in that particular LINK SEQUENCE

standard (extrakt)