Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Area Feature

term
area feature
termín
rovinný geoprvek
definition

two-dimensional Feature, defined by one or more Faces

definice

dvourozměrný geoprvek určený jedním nebo více povrchy

standard (extrakt)