Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Application Layer

term
application layer (L7)
termín
aplikační vrstva
definition

top layer of the OSI seven-layer model as defined in ISO/IEC 7498-4

NOTE This layer defines the structure and format of the data packet content along with the rules and procedures for exchanging data packets.

definice

nejvyšší vrstva sedmivrstvého modelu OSI podle ISO 7498-4, která stanoví strukturu a formát obsahu datového paketu podle pravidel a postupů pro výměnu datových paketů

standard (extrakt)