Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ASN.1 types

term
ASN.1 type
termín
typ ASN.1
definition

data type (or type for short) that represents in a formalised way a class of information (for example, numerical, textual, still image or video information); the representation is conformant to definitions given in ISO/IEC 8824-1

definice

datový typ, který formálně reprezentuje třídu informací

POZNÁMKA 1 k heslu Reprezentace odpovídá definici normy ISO/IEC 8824-1.

PŘÍKLAD Číselné, textové, statické obrazy nebo videoinformace.

standard (extrakt)