Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ASISTENČNÍ SLUŽBY

termín
asistenční služba (MODEL zařízení místní služby)
term
assistance service (Local Service Equipment MODEL)
definice

specializace MÍSTNÍ SLUŽBY na ASISTENCI, poskytující například jazykovou pomoc, školený personál pro umožnění přístupu apod.

definition

specialisation of LOCAL SERVICE for ASSISTANCE providing information like language, accessibility trained staff, etc.

standard (extrakt)