Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ARCE

termín
průměrná relativní chyba účtovaného poplatku
term
average relative charging error (ARCE)
definice

poměr mezi celkovou částkou vypočteného poplatku pro danou skupinu vozidel za určitý časový úsek a skutečnou částkou k zaplacení (za tutéž skupinu vozidel a stejný časový úsek) minus 1

definition

ratio between the sum of computed charges associated to a set of vehicles during a certain period of time and the actual due charge (for the same set of vehicles and the same period) minus 1