Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz API

termín
aplikační programové rozhraní
term
application program interface (API)
definice

standardní rozhraní a množina volacích funkcí mezi aplikačním softwarem a daty přístupových knihoven navigačních systémů ve vozidle

definition

API ISO context specification interface and set of function calls between application software and data access libraries of vehicle navigation systems