Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz řídicí centra

termín
řídicí centrum
term
control centre – SIRI
definice

<SIRI> ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA, která spravuje síť nebo sítě vozidel a jejich obslužných real-time systémů a odpovídá každému účastníkovi služby SIRI

POZNÁMKA 1 k heslu Odkaz uvnitř řídicího centra musí být jedinečný; vozidla a jízdy, které jsou v rozsahu řízení daného řídicího centra, jsou definovány jako místní; vozidla a jízdy, které nejsou v rozsahu řízení daným řídicím centrem, jsou definovány jako cizí.

POZNÁMKA 2 k heslu Každé řídicí centrum má jedinečný identifikátor (kód řídícího centra), který poskytuje rámec (tj. unikátní jmenný prostor) pro všechny neglobální datové odkazy, jako jsou zastávkové identifikátory, identifikátory vozidel atd.

definition

an ORGANISATIONAL UNIT that manages a network or networks of vehicles and their attendant real-time systems, and corresponding specifically to a SIRI Service Participant

NOTE Each Control Centre has a uniquely identifier, (the Control Centre Code), which provides a scope (i.e. unique namespace) for all non-global data references, such as stop identifiers, vehicle identifiers, etc. Within a Control centre, references must be unique. VEHICLES and JOURNEYS within the span of control of a given Control Centre are Local; VEHICLES and JOURNEYS within the span of control of an external Control Centre are Foreign.

standard (extrakt)
termín
řídicí centrum (MODEL dopravních organizací)
term
control centre (Transport Organisations MODEL)
definice

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA, která je odpovědná za vydávání příkazů pro řízení služby

definition

an ORGANISATION PART for an operational team who are responsible for issuing commands to control the services

standard (extrakt)