Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz řídicí akci

termín
řídicí akce
term
control action – Transmodel
definice

<Transmodel> akce vyplývající z rozhodnutí vydaného řadičem, která způsobuje změnu činnosti plánované v provozním plánu

definition

an action resulting from a decision taken by the controller causing an amendment of the operation planned in the PRODUCTION PLAN

standard (extrakt)