Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz času stání

termín
čas stání (MODEL časování jízd)
term
journey layover (Journey Timing MODEL)
definice

časová rezerva na konci každé jízdy daná DIAGRAMEM JÍZDY za účelem možného zpoždění apod.; tento čas stání nahrazuje obecné stání a může být nahrazen STÁNÍM JÍZDY VOZIDLA

definition

time allowance at the end of each journey on a specified JOURNEY PATTERN, to allow for delays and for other purposes; this layover supersedes any global layover and may be superseded by a specific VEHICLE JOURNEY LAYOVER

standard (extrakt)