Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz číslem linky

termín
číslo linky
term
line number (Transmodel)
definice

<Transmodel> celočíselná nebo krátká alfanumerická sekvence sloužící k identifikaci linky pro veřejnost

PŘÍKLAD 11, 23, X3, 5A.

definition

an integer or a short alphanumeric sequence used to identify the LINE to the Public, for example: 11, 23, X3, 5A etc.

standard (extrakt)