Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ČASOVACÍHO SPOJE

termín
časovací spoj (MODEL časového diagramu)
term
timing link (Timing Pattern MODEL)
definice

uspořádaná dvojice ČASOVACÍCH BODŮ, pro kterou mohou být zaznamenány provozní časy

definition

an ordered pair of TIMING POINTs for which run times may be recorded

standard (extrakt)