Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ČASOVACÍHO SPOJE V DIAGRAMU JÍZDY

termín
časovací spoj v diagramu jízdy (MODEL diagramu jízdy)
term
timing link in journey pattern (Journey Pattern MODEL)
definice

pozice ČASOVACÍHO SPOJE v DIAGRAMU JÍZDY; je potřeba této entity pokud se ČASOVACÍ SPOJ v tomtéž DIAGRAMU JÍZDY opakuje, a je potřeba jednotlivě ukládat informace o každém opakování ČASOVACÍHO SPOJE

definition

the position of a TIMING LINK in a JOURNEY PATTERN; this entity is needed if a TIMING LINK is repeated in the same JOURNEY PATTERN, and separate information is to be stored about each iteration of the TIMING LINK

standard (extrakt)