Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ČÁST ORGANIZACE

termín
část organizace (obecný organizační MODEL)
term
organisation part (Generic Organisation MODEL)
definice

část ORGANIZACE, které může být přidělena odpovědnost za data a jejich správu

definition

a part of an ORGANISATION to which specific responsibilities upon the data and data management may be assigned

standard (extrakt)