Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz úsek pozemní komunikace

termín
úsek pozemní komunikace
term
road section
definice

segment pozemní komunikace, který je ohraničen dvěma kříženími a má v celém úseku stejné atributy

POZNÁMKA 1 k heslu Obecně jsou každá dvě křížení odlišná, pouze v některých specifických případech jsou křížení stejná, například pozemní komunikace ve tvaru „kapky“ nebo spojovací rampy uvnitř složených křížení.

definition

road segment that is bounded by two intersections and has the same attributes throughout

NOTE Generally the two intersections are different, only in some specific cases are the intersections the same, e.g. a tear-drop street or slip roads inside of complex intersections.

standard (extrakt)