Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz zařízením

termín
zařízení
term
facilities
definice

horní vrstva komunikačního zásobníku, která pomáhá k poskytování interoperability a opakovaného využití dat, v řízení aplikací a umožnění dynamického nahrávání nových aplikací v reálném čase

definition

layer that sits on top of the communication stack and helps to provide data interoperability and reuse, and to manage applications and enable dynamic real time loading of new applications

termín
zařízení (obecný MODEL zařízení)
term
equipment (Generic Equipment MODEL)
definice

položka zařízení nainstalovaná buď pevně (ZAŘÍZENÍ MÍSTA) nebo ve vozidle (ZAŘÍZENÍ VE VOZIDLE); služba (například MÍSTNÍ SLUŽBA jako ÚSCHOVNA ZAVAZADEL, PRODEJ JÍZDENEK) se považuje za nehmotné zařízení

definition

an item of equipment installed either fixed (PLACE EQUIPMENT) or on-board vehicles (VEHICLE EQUIPMENT)

NOTE A service (LOCAL SERVICE such as LEFT LUGGAGE, TICKETING SERVICE) is considered as immaterial equipment as well.

standard (extrakt)