Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz závislosti

termín
závislost
term
dependency
definice

stav, kdy implementace nebo fungování jednoho nebo více prvků vyžaduje přítomnost jednoho nebo více jiných prvků

definition

dependency states that the implementation or functioning of one or more elements requires the presence of one or more other elements

standard (extrakt)