Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz zákaznický servis

termín
zákaznický servis (MODEL zařízení místní služby)
term
customer service (Local Service Equipment MODEL)
definice

obecná specializace MÍSTNÍ SLUŽBY vyhrazená ZÁKAZNICKÉMU SERVISU (ztráta zavazadel, místo setkání, vyřizování stížností apod.)

definition

generic specialisation of LOCAL SERVICE for CUSTOMER SERVICEs (lost properties, meeting point, complaints, etc.)

standard (extrakt)