Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz uživatele

termín
uživatel
term
consumer – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> subjekt, který na základě provedené subskripce ke službě obdrží od producenta notifikace

definition

an entity that receives Notification messages from a Producer as a result of a previous Subscription made to a Service

NOTE In SIRI, in order to manage recovery, a Consumer must know the Subscriber which asked for its subscriptions.

termín
uživatel
term
user
definice

<TARV> jednotlivec nebo strana zaregistrovaná a provozující regulované nebo komerční služby

POZNÁMKA 1 k heslu Existují čtyři typy uživatele: řidič vozidla, vlastník nákladu, vlastník vozidla, provozovatel vozidla.

definition

individual or party that enrols in and operates within a regulated or commercial application service

EXAMPLE Driver, transport operator, freight owner, etc.

termín
uživatel
term
user
definice

vozidlo/zařízení nebo osoba používající OBE v kontrolních bodech s cílem jednoznačné identifikace daného OBE

definition

vehicle/equipment or person carrying the OBE though the point of identification with the objective of unambiguous identification of the OBE being carried