Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz trigger

term
trigger (TRG)
termín
spouštěč
definition

event that starts the process in a scenario

definice

událost, která zahájí proces v daném scénáři

standard (extrakt)