Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz transfer

term
transfer (Generic Place MODEL)
termín
přesun; přeprava (obecný MODEL místa)
definition

a couple of POINTs located sufficiently near that it may represent for a passenger a possibility to reach one of these POINTs when starting at the other one in a timescale which is realistic when carrying out a trip, e.g. CONNECTION, ACCESS

definice

několik BODŮ umístěných dostatečně blízko, aby cestujícímu znázornily možnosti, jak se z výchozího bodu dostat do jednoho z těchto BODŮ v realistickém časovém rámci pro provedení jízdy (například PŘÍPOJ, PŘÍSTUP)

standard (extrakt)