Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz subscribers

term
subscriber – WS-PubSub
termín
odběratel
definition

an entity that acts as a Service Requestor, sending a Subscription Request on behalf of a Consumer to a Notification Producer. The Consumer entity will usually be the same entity as the Subscriber, but may also be a separate entity.

definice

<WS-PubSub> subjekt, který působí jako žadatel služby, odesílající producentovi notifikace požadavky na subskripci jménem uživatele

POZNÁMKA 1 k heslu Odběratel je zpravidla tentýž subjekt jako uživatel, ale může jím být také samostatný subjekt.

standard (extrakt)