Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz správního úřadu

termín
správní úřad (MODEL dopravních organizací)
term
authority (Transport Organisations MODEL)
definice
definition

the organisation under which the responsibility of organising the transport service in a certain area is placed

standard (extrakt)
termín
úřad; správní úřad
term
authority
definice

statutární orgán v rámci jurisdikce s vymezenou odpovědností, který v souladu s legislativou vykonává dohled nad trhem a/nebo sleduje shodu procesů s legislativou

definition

statutory body existing within a jurisdiction and a specific area of responsibility that administers legislation to regulate trade and/or monitors compliance with existing legislation