Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz souřadnice

termín
souřadnice
term
coordinate
definice

jedno číslo z uspořádané množiny N čísel označující polohu bodu v Nrozměrném prostoru

NOTE N je 1, 2 nebo 3

definition

one of an ordered set of N numbers designating the position of a point in N-dimensional space

NOTE 1 to entry: N would be 1, 2, or 3.

standard (extrakt)