Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz semantics

term
semantics
termín
sémantika
definition

meaning, including concept(s), associated with a given data concept

definice

význam, který zahrnuje koncepty provázané s daným datovým konceptem

standard (extrakt)
14817