Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz rozlišení

termín
rozlišení
term
resolution
definice

nejmenší jednotka, která může být detekována a která stanovuje mezní hodnoty preciznosti a přesnosti

definition

smallest unit which can be represented fixing a limit to precision and accuracy