Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz reader

term
reader
termín
čtečka
definition

device that communicates with the OBE to read or write information

NOTE The reader may then add time and location or other data and transfer the data to an application manager, which may reside at another location, such as an emergency control centre.

definice

zařízení komunikující s OBE za účelem čtení nebo zápisu informací

POZNÁMKA 1 k heslu Čtečka může připojit čas a polohu nebo jiná data a předat je správci aplikace, který může sídlit jinde, například ve středisku záchranných služeb.

standard (extrakt)