Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz plánovaný zastávkový bod

termín
plánovaný zastávkový bod
term
scheduled stop point
definice

BOD na trase, kde cestující mohou nastupovat nebo vystupovat z vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Plánovaný zastávkový bod upřesňuje primární smysl termínu zastávkového bodu podle Transmodelu, který je logickým bodem na trase jízdy vozidla, ne fyzickým místem na infrastruktuře, kde se nastupuje a vystupuje, pro které jsou používány specifické komponenty zastávkového místa jako nástupiště nebo nástupní ostrůvek. Přestože stejné identifikátory se často používají jak pro plánovaný zastávkový bod, tak pro komponenty zastávkového místa, což je praxe, která je významným přínosem pro správu dat, představují odlišné pojmy. Přiřazení zastávkového bodu se používá k přidružení plánovaného zastávkového bodu ke komponentám zastávkového bodu.

POZNÁMKA 2 k heslu Termín plánovaný zastávkový bod má stejný, upřesňující význam jako termín zastávkový bod v Transmodelu.

definition

a POINT in a journey where PASSENGERs can board or alight from VEHICLES

NOTE SCHEDULED STOP POINT refines the primary Transmodel sense of a STOP POINT, which is that of the logical stop point within a scheduled journey, rather than a physical point in the infrastructure where boarding and alighting may take place, for which the terms for specific STOP PLACE COMPONENTS such as QUAY or BOARDING POSITION are used; although the same identifiers are often used for both SCHEDULED STOP POINT and STOP PLACE COMPONENT, a practice which provides significant benefits for data management, they nonetheless represent distinct concepts. A STOP POINT ASSIGNMENT is used to associate a SCHEDULED STOP POINT with a STOP PLACE COMPONENT.

standard (extrakt)