Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz omezení

termín
omezení
term
constraint
definice

sémantická podmínka nebo omezení [UML]

POZNÁMKA 1 k heslu Určitá omezení jsou předdefinována v UML, ostatní mohou být definovaná uživatelem. Omezení jsou jeden ze tří mechanismů rozšiřitelnosti v UML.

definition

<UML> semantic condition or restriction

NOTE 1 to entry: Certain constraints are predefined in the UML, others may be user defined. Constraints are one of three extensibility mechanisms in UML.

standard (extrakt)