Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz medium

term
medium
termín
médium
definition

any entity upon which a signal is impressed or from which a signal is received, e.g. wireless or on a wire, radio waves or light, low or high frequency band, modulation scheme

definice

jakákoliv entita, na kterou je přiváděn signál nebo ze které je signál obdržen

PŘÍKLAD Komunikace bezdrátová nebo po pevných médiích, rádiovými vlnami nebo světlem, nízko nebo vysokofrekvenčním pásmem.

standard (extrakt)
term
medium
termín
médium
definition

physical entity that supports the transmission of signals carrying information between ITS

definice

hmotný objekt, který podporuje přenos signálu s informacemi mezi komunikačními uzly ITS; například sada kabelů pro přenos signálu sítě Ethernet, prostor mezi dvěma anténami pro elektromagnetický, optický nebo zvukový přenos

standard (extrakt)