Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz den v týdnu

termín
den v týdnu (MODEL kalendáře služeb)
term
day of week (Service Calendar MODEL)
definice

konkrétní den v týdnu (od pondělí do neděle)

definition

a particular week day (from Monday to Sunday)

standard (extrakt)