Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz agent

term
agent
termín
zástupce; agent
definition

name and address of a person or organization authorized to act for or on behalf of another party

definice

osoba nebo společnost pověřená k jednání jménem jiné strany

standard (extrakt)