Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz agent

termín
zástupce; agent
term
agent
definice

osoba nebo společnost pověřená k jednání jménem jiné strany

definition

name and address of a person or organization authorized to act for or on behalf of another party

standard (extrakt)